ប្រព័ន្ធជន្ទល់ទ្រប្លង់សេ

ប្រព័ន្ធជន្ទល់ទ្រប្លង់សេ

Quicklock System


Flag of Cambodia Illustration

ផលិតក្នុងស្រុក

since 2017

Quicklock System

Quicklock scaffolding system គឺជាប្រព័ន្ធជន្ទល់ទ្រប្លង់សេដែលមានគន្លឹះថ្ពក់ខ្វែងបួនទិស និងជាជន្ទល់តម្លៃសមរម្យមួយដែលអាចប្រើបានទាំងការងារ structure និង finishing។ ជន្ទល់ទ្រប្លង់សេនេះជួយពន្លឿនការងារ តម្លើងបានលឿនរហ័ស ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកា។

ហេតុអ្វីប្រើប្រាស់ Quicklock?

1.ងាយស្រួលតំឡើង និងដោះចេញ

2.ចំនេញពេលវេលា តំឡើងលឿន កាត់បន្ថយចំនាយកម្លាំងពលកម្មបាន៣០-៥០%។

3.ងាយស្រួលទុកដាក់ អាចប្រើបានរយះពេលយូរ អាចប្រើបានលើសពី100ដង។

4.តំលៃសមរម្យ

5.ចំនាយតែម្តងអាចប្រើបានច្រើនគម្រោង

6.ដោយមិនប្រើជន្ទល់ទ្រធ្នឹមក៍បាន ធ្វើអោយការងារលោកអ្នកកាន់តែលឿន និងចំនេញ។

7.អាចប្រើបានទាំងការងារ​ PT និង RC។

8.កាន់តែចំនេញច្រើនសម្រាប់គម្រោងផ្ទះបុរីធំៗ។

9.អាចប្រើបានទាំងការងារ structure និង finishing។


Quicklock System Structure


ការប្រៀបធៀប

Steel Pipe with clamp System

Quicklock System

តម្រូវការទិញក្រចាប់ច្រើន

មិនត្រូវការចំនាយលើក្រចាប់ សម្ភារះប៊ូឡុង ខ្ចៅផ្សេងៗ

ខាតបង់ដោយសារការកាត់ទីបតម្រូវខ្នាតកម្ពស់ផ្សេងៗ

ឌីស្សាញតម្រូវតាមកម្ពស់ជាន់

ងាយនឹងបាត់បង់ បែកបាក់ (ពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ត្រូវទិញថែមថ្មី)

មិនចេះខូចខាត បែកបាក់ (ចំនាយតែម្ដងប្រើបានដល់ចប់គម្រោង)

ការតម្លើងប្រើរយះពេលយូរ

តម្លើងបានលឿនជាងការចាប់ក្រចាប់ជាមួយទីប បាន ៥០ភាគរយ

តម្រូវការកម្មករច្រើនក្នុងការតម្លើង

ត្រូវការពលកម្មតិចជាង (កម្មករស្រីក៏អាចតម្លើងបាន)

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់គម្រោង ក្រចាប់ក៏បាត់ទីបក៏កាត់អស់​

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់គម្រោង សម្ភារះនៅដដែល(លើកលែងតែត្រូវបានលួច)

Hory Beam System

Quicklock System

ផលិតផលមួយទឹក(តម្លៃថ្លៃ) ពីក្រៅប្រទេស ប្រើបានត្រឹមរយះពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ

ផលិតថ្មីក្នុងស្រុក(តម្លៃសមរម្យ) ប្រើបានច្រើនដង (លើសពី១០០ដង)

ងាយក្នុងការបាត់គន្លឹះ និង Accessories

មិនមានការបាត់បង់

ពិបាកក្នុងការទុកដាក់ ដឹកជញ្ចូន មើលថែក្នុងការដ្ឋាន

ងាយស្រួលដឹកជញ្ចូន ទុកដាក់ ចល័តក្នុងការដ្ឋាន

ត្រូវការកម្មករជំនាញច្រើនក្នុងការតំឡើង

មិនត្រូវការកម្មករជំនាញ កម្មករស្រីក៏អាចតម្លើងបាន

ប្រើបានតែការងារប្លង់សេប៉ុណ្ណោះ

ប្រើបានគ្រប់ការងារទាំងអស់: Slab, Beam, Column Support, Outside safety scaffolding.

តារាងខ្នាត Quicklock

ប្រភេទ/ Type

ខ្នាត/ Specification

1. ទីបបញ្ឈរ

Pipe D49

3000mm*1.8mm

Pipe D49

2500mm*1.8mm

Pipe D49

2000mm*1.8mm

Pipe D49

1500mm*1.8mm

Pipe D49

1000mm*1.8mm

2. ទីបខ្វែង

Pipe D42

1200mm*1.8mm

Pipe D42

1000mm*1.8mm

Pipe D42

800mm*1.8mm

(ខ្នាតទាំងអស់ខាងលើអាចកម្មង់បានតាមប្លង់ជាក់ស្ដែង)

Let's collaborate!

Quicklock System

Vanda FormwoRk & Scaffolding

Telephone Handset in a Circle

077 90 99 95

096 90 99 955

Facebook Logo Vector
Telegram